Σαβ, 30/05/2009 - 21:07 — Δρ Μιχάλης Πολίτης

Στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος της 20ης Μαΐου 2009 αποφασίστηκε ομόφωνα η εισαγωγή της Ισπανικής Γλώσσας ως ισότιμης γλώσσας εργασίας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας. Η απόφαση αυτή λαμβάνει τη μορφή εισήγησης προς τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία εφόσον συμφωνήσει, θα εισηγηθεί σχετικά στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης, οι υποψήφιοι αντί να επιλέγουν δύο μεταξύ τριών γλωσσών εργασίας (Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής), θα επιλέγουν δύο μεταξύ τεσσάρων. Δηλαδή, ένας υποψήφιος θα μπορεί να επιλέξει, για παράδειγμα, ως γλώσσες εργασίας την Αγγλική και την Ισπανική.

Παράλληλα, θα αρχίσει η σταδιακή κατάργηση της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Για τους ήδη φοιτούντες αφ' ενός θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις για να μην θιγούν τα δικαιώματά τους, αφ' ετέρου θα αναληφθούν από το Τμήμα πρωτοβουλίες για την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, για εισαγωγή μαθήματος Παιδαγωγικών στο Η' Εξάμηνο, καθώς και σειρά ενεργειών προς το ΥΠΕΠΘ.

Η απόφαση αυτή είναι απότοκος μακρών διαβουλεύσεων των μελών επιτροπής στην οποία μετείχαν οι συνάδελφοι Σωτήρης Λίβας, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος (μέχρι πέρυσι), Άννα Ρόζεμπεργκ (από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος) και ο υποφαινόμενος.

Πηγή: http://www.dflti.ionio.gr/el/node/1119