Στην πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2009-2010, αναφέρεται το παρακάτω:

Για τον υπό σύσταση εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ40-Ισπανικής Γλώσσας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται ως τυπικό προσόν πρόσληψης Πτυχίο Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή πτυχίο Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο προγράμματος σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Προθεσμία υποβολής ορίζεται από 1-6-2009 μέχρι 12-6-2009.

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα μαζί με τις αιτήσεις για τους αναπληρωτές:

Εγκύκλιος αναπληρωτών και ωρομισθίων 2009-2010.zip