Σας δημοσιεύουμε την απάντηση από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κο Νικόλαο Λέγκα για τη σύσταση Κλάδου Ισπανικής Γλώσσας.