Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο της παράλληλης διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας πρέπει να επιλέξουν τη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν μεταξύ της Γαλλικής ή της Γερμανικής ή Ιταλικής.

Για το σκοπό αυτό οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θα πρέπει να προσκομίσουν στο Διευθυντή του σχολείου τους ενυπόγραφο σημείωμα από τους γονείς ή κηδεμόνες τους, στο οποίο θα αναγράφεται η προτίμησή τους σχετικά με τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν στο Γυμνάσιο.

Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων θα αποστείλουν κάθε απολυτήριο, συνοδευόμενο απαραίτητα από το ενυπόγραφο σημείωμα του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή, στο Γυμνάσιο υποδοχής μέχρι 17-6-2009.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 2009.pdf