Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την διεξαγωγή πιλοτικού προγράμματος για την ισπανική και την ιταλική γλώσσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Απάντηση ΥΠΕΠΘ.pdf (56KB)