Δελτίο τύπου, Πολιτικό Γραφείο του Βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ Περιφέρειας Αττικής, Βασίλη Οικονόμου.

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ.13361/28.1.09) που κατατέθηκε από τον Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με την απαξίωση της Ισπανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α. Λυκουρέντζος, μας αναφέρει συγκεκριμένα ότι «από το σχολικό έτος 2006-2007 με την αριθμ. 74672/Γ2/21-7-2006 ΥΑ (ΦΕΚ1115/τ.Β’/16-08-06), εισήχθη πιλοτικά η διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας, ως β’ ξένη γλώσσα παράλληλα με τη διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας στα σχολεία: 5ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης, 3ο Γυμνάσιο Πάτρας, Γυμνάσιο Διαβατών, 5ο Γυμνάσιο Λάρισας, 5ο Γυμνάσιο Χανίων. Στα ίδια σχολεία συνεχίστηκε η

διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας και κατά το σχολικό έτος 2007-2008. Κατά το σχολικό έτος 2008-2009, η διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας συνεχίζεται και στις τρεις τάξεις των παραπάνω Γυμνασίων, ενώ με την αριθμ. 95196/Γ2/17.7.08 ΥΑ επεκτάθηκε και στις παρακάτω σχολικές μονάδες: Πειραματικό Γυμνάσιο Βαρβάκειου Σχολής, Πειραματικό Γυμνάσιο Αναβρύτων, 3ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, 1ο Γυμνάσιο Χολαργού, 3ο Γυμνάσιο Πετρούπολης, Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης, 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης.Από το σχολικό έτος 2009-2010, η Ισπανική Γλώσσα θα διδάσκεται, ως δεύτερη ξένη γλώσσα, παράλληλα με τη Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική, σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας.

Επιπλέον, για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος διδασκαλίας της Ισπανικής Γλώσσας στα σχολεία που καθορίζονται με τις ΥΑ, προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα κάτωθι προσόντα: Πτυχίο Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή πτυχίο τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο προγράμματος σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του πιλοτικού προγράμματος δεν προβλέπεται η σύσταση κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού, παρά μόνο μετά το πέρας τουλάχιστον τριών ετών από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος. Δεδομένου ότι στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς ολοκληρώνεται ο κύκλος της εφαρμογής της πιλοτικής διδασκαλίας και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύστασης κλάδου Ισπανικής Γλώσσας, εφόσον η σύσταση αυτή υπαγορεύεται και από τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτές αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο».
 

Ο Υφυπουργός δηλαδή αναλώνεται αρχικά στο να μας καταγράψει σε ποια σχολεία διδάσκεται η Ισπανική Γλώσσα, πράγμα το οποίο μας είναι ήδη γνωστό. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό αλλά οι προοπτικές που προσφέρει η κυβέρνηση για την επέκταση της διδασκαλίας της σε όλα τα σχολεία. Ποια είναι δηλαδή η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Κυβέρνησης για την Ισπανική Γλώσσα ή αν θεωρεί ότι με την υποτυπώδη διδασκαλία της σε 20 Γυμνάσια σε όλη τη χώρα, λύνει το πρόβλημα της απορρόφησης των εκπαιδευτικών του κλάδου αυτού; Μας ικανοποιεί βέβαια το γεγονός ότι από την επόμενη σχολική χρονιά, το Υπουργείο προτίθεται να εντάξει την Ισπανική Γλώσσα σε όλα τα Γυμνάσια. Αλλά τι γίνεται με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση; Στην ερώτηση μας αναφέρουμε ξεκάθαρα ότι είναι δύσκολο για ένα παιδί που έχει ξεκινήσει μια δεύτερη ξένη γλώσσα στις τάξεις του Δημοτικού, να την αφήσει και να ξεκινήσει μια καινούρια! Στην απάντηση του ο Υφυπουργός, όμως, εμμέσως μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν προτίθεται βραχυπρόθεσμα να εντάξει την Ισπανική Γλώσσα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται μάλλον για τον παραγκωνισμό της Ισπανικής Γλώσσας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες που διδάσκονται στα σχολεία!

Το θέμα δεν είναι οι προσωρινές και μεσοβέζικες λύσεις αλλά η γενικότερη αναβάθμιση της παιδείας των μαθητών στο σύνολο των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας. Γεγονός βέβαια το οποίο δεν πρόκειται να επιτευχθεί αν μεταξύ άλλων δεν παρέχονται ίσες επιλογές Β’ ξένης γλώσσας σε όλους τους τύπους των σχολείων και αν η ένταξη αυτή δεν συνοδευτεί παράλληλα με μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών που θα προέκυπταν ως λογικό επακόλουθο της αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ας πάρει ως παράδειγμα η κυβέρνηση τη θέση που κατέχει η Ισπανική Γλώσσα ανά τον κόσμο ως η πιο ομιλούμενη γλώσσα.

Ο Υφυπουργός μας ενημερώνει ότι βάση της νομοθεσίας μετά το πέρας των τριών ετών από την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος μπορεί να συσταθεί κλάδος εκπαιδευτικού προσωπικού! Και ενώ επισημαίνει και ο ίδιος ότι στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς ολοκληρώνεται ο κύκλος εφαρμογής και άρα θα έπρεπε να είναι δεδομένη η σύσταση του κλάδου εκπαιδευτικών, αφού προτίθενται να εισάγουν την Ισπανική Γλώσσα σε όλα τα Γυμνάσια, μας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην συσταθεί τελικά! Πάγια η τακτική της Κυβέρνησης να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, έτσι ώστε τελικά να μπορεί να εξασφαλίσει τα συμφέροντα αυτών που την βολεύουν!

Για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση επιδίδεται σε μεσοβέζικες λύσεις προκειμένου να αποπροσανατολίσει τους Έλληνες πολίτες καθώς καμία μακροπρόθεσμη στρατηγική δεν διαφαίνεται στα σχέδια της για την ξενόγλωσση εκπαίδευση. Ο Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με την διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας και θα παραμείνει στο πλευρό των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να κατοχυρωθούν τα εργασιακά δικαιώματα και οι προοπτικές του επαγγέλματός τους.