Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας, μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη όσον αφορά την έγκριση για την σύσταση Κλάδου των Καθηγητών της Ισπανικής Γλώσσας για την επόμενη σχολική περίοδο. Κατά συνέπεια, η διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας από την Πρώτη Γυμνασίου παραμένει αμφίβολη. Μάλιστα, οι Καθηγητές της Ισπανικής Γλώσσας τονίζουν ότι ακόμα και τώρα λίγες ημέρες πριν την λήξη της σχολικής περιόδου, ο όρος "Ισπανική Γλώσσα" δεν έχει συμπεριληφθεί στο ερωτηματολόγιο που δίδεται προς συμπλήρωση πριν τη λήξη του σχολικού έτους, περίπου στις αρχές-μέσα Μαίου, στους μαθητές της Έκτης Δημοτικού για να δηλώσουν την δεύτερη ξένη γλώσσα που θα διδαχθούν στην Πρώτη Γυμνασίου.

Μετά τα παραπάνω
Ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός

1. Θα εντάξετε τελικώς την Ισπανική Γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα στο πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νέα σχολική περίοδο και εάν ναι πότε θα υπογραφεί η σύσταση του Κλάδου των Καθηγητών της Ισπανικής Γλώσσας για το νέο σχολικό έτος.
2. Για ποιο λόγο δεν έχει συμπεριληφθεί στο ερωτηματολόγιο που δίδεται προς συμπλήρωση πριν τη λήξη του σχολικού έτους, περίπου στις αρχές-μέσα Μαίου, στους μαθητές της Έκτης Δημοτικού για να δηλώσουν την δεύτερη ξένη γλώσσα που θα διδαχθούν στην Πρώτη Γυμνασίου, όρος "Ισπανική Γλώσσα" και πότε αναμένεται να γίνει αυτό, δεδομένης και στενότητας χρόνου που υπάρχει.

http://www.jskoulas.gr/index.php?jsk=03&idas=2184