Ερώτηση του Βουλευτή Α' Αθήνας του ΠΑΣΟΚ κ. Νάσου Αλευρά.

Προς: Υπουργό Παιδείας
Υπουργό Εσωτερικών
Υπουργό Οικονομίας

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή Ισπανικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το νέο σχολικό έτος

Παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης για την εισαγωγή και τη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για την έγκριση θέσεων μονίμων καθηγητών ισπανικής γλώσσας για το νέο σχολικό έτος 2009-2010, δεν έχει δοθεί ακόμα η έγκριση του Κωδικού της Καθηγητικής Ειδικότητας της Ισπανικής Γλώσσας.

Η καθυστέρηση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να μην μπορέσουν τελικά να συμπεριληφθούν οι καθηγητές της Ισπανικής Γλώσσας στους Πίνακες ωρομισθίων και αναπληρωτών καθηγητών που καταρτίζονται συνήθως το μήνα Μάιο-Ιούνιο για τον αναγκαίο προγραμματισμό του νέου σχολικού έτους, καθώς και να μην συμπεριληφθεί η ισπανική γλώσσα στο ερωτηματολόγιο που δίδεται προς συμπλήρωση πριν τη λήξη του σχολικού έτους στους μαθητές της έκτης δημοτικού, για να δηλώσουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα που θα διδαχθούν στην Πρώτη Γυμνασίου.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

1. Για ποιο λόγο καθυστερεί η έγκριση του κωδικού της καθηγητικής ειδικότητας της Ισπανικής γλώσσας;
2. Εάν προτίθενται εγκαίρως να συμπεριλάβουν τους καθηγητές της ισπανικής γλώσσας στους Πίνακες ωρομισθίων-αναπληρωτών καθηγητών;
3. Εάν προτίθενται να συμπεριλάβουν την ισπανική γλώσσα στο ερωτηματολόγιο των μαθητών της έκτης δημοτικού πριν τη λήξη του σχολικού έτους;
Αθήνα 30-4-2009
Ο Ερωτών Βουλευτής

νάσος αλευράς

Πηγή: http://www.alevras.gr/news/view/170