Αναρτήθηκε το περιοδικό μας! Διπλό-πλούσιο τεύχος για τις «εκλεκτικές συγγένειες» μεταξύ Ελληνόφωνου και Ισπανόφωνου κόσμου.  «Συνομιλούν» Ισπανοί ελληνιστές, Έλληνες ισπανιστές, καθηγητές-σύμβουλοι του ΠΣ ΙΣΠ και της ΣΑΕ, υποψήφιοι διδάκτορες, απόφοιτοι και φοιτητές του ΕΑΠ. 

Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.


¡Ha sido subida a la web nuestra revista! Edición doblemente rica por las «afinidades eclécticas» entre el mundo greco-hablante y el hispano-hablante. «Conversan» helenistas españoles, hispanistas griegos, profesores-asesores del Programa ΙΣΠ y de la Facultad de Humanidades, doctorandos, graduados ​​y estudiantes de la Universidad Abierta de Grecia. Lo pueden abrir, no solo lo hojearán, lo leerán aquí.