Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών SPEAK σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες της Ισπανίας, το Universidad Autónoma de México του Μεξικό, το Universidad de Salamanca της Ισπανίας, το Universidad de Buenos Aires της Αργεντινής, και την Telefónica Educación Digital διεξάγουν τις εξετάσεις πιστοποίησης στην Ισπανική γλώσσα για το πτυχίο SIELE.

Το SIELE είναι ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο πτυχίο Ισπανικών που εκδίδεται από τους παραπάνω ιστορικούς φορείς με τεράστια εμπειρία στην πιστοποίηση της ισπανικής γλώσσας. Επίσης, περισσότερα από 75 Πανεπιστήμια σε 20 χώρες της Λατινικής Αμερικής συνεργάζονται με το SIELE για την έρευνα και την διδασκαλία των ισπανικών, παρέχοντας ποιοτικό περιεχόμενο και καινοτόμο διδακτικό υλικό.

Το SIELE είναι το Διεθνές Πιστοποιητικό της Ισπανικής γλώσσας, το οποίο πιστοποιεί το βαθμό επάρκειας για φοιτητές και επαγγελματίες, στα επίπεδα από Α1 έως C1, σύμφωνα με τα επίπεδα που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR)

Η εξέταση γίνεται εξ ολοκλήρου σε υπολογιστή και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε 2 εβδομάδες.

Οι εξεταζόμενοι έχουν πέντε επιλογές εξέτασης, ανάλογα με τις ανάγκες τους:

SIELE Global: περιλαμβάνει όλες τις ενότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου (reading comprehension), κατανόηση προφορικού λόγου (listening comprehension), Παραγωγή γραπτού λόγου (written expression and interaction), Προφορική εξέταση (spoken expression and interaction)

Η εξέταση SIELE Global οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου το οποίο περιλαμβάνει βαθμολογία για κάθε ενότητα ξεχωριστά, αντιστοιχία με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών καθώς και τη συνολική βαθμολογία με κλίμακα από το 0 έως το 1000

  1. S1: περιλαμβάνει Κατανόηση γραπτού λόγου (reading comprehension) και Κατανόηση προφορικού λόγου (listening comprehension)
  2. S2: Κατανόηση γραπτού λόγου (reading comprehension) και Παραγωγή γραπτού λόγου (written expression and interaction)
  3. S3: Παραγωγή γραπτού λόγου (written expression and interaction) και Προφορική εξέταση (spoken expression and interaction)
  4. S4: Προφορική εξέταση (spoken expression and interaction)

Οι εξετάσεις S1, S2, S3, S4 οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού το οποίο περιλαμβάνει βαθμολογία για κάθε ενότητα ξεχωριστά, καθώς και αντιστοιχία με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών

Πλεονεκτήματα:

  1. Παγκόσμια Αναγνώριση, το SIELE είναι ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο πανισπανικό πτυχίο που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Θερβάντες της Ισπανίας, το Universidad Autónoma de México του Μεξικό, το Universidad de Salamanca της Ισπανίας, το Universidad de Buenos Aires της Αργεντινής, και την Telefónica Educación Digital
  2. Ευελιξία, Οι εξετάσεις δεν διεξάγονται μόνο 2 φορές τον χρόνο σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, όπως τα πτυχία DELE και ΚΠΓ
  3. Προσαρμοστικότητα, ο εξεταζόμενος επιλέγει τις ενότητες που επιθυμεί να εξεταστεί ανάλογα με τις ανάγκες του
  4. Πολυεπίπεδο, αποτελεί μια διαβαθμισμένη εξέταση και έτσι ο εξεταζόμενος ποτέ δεν θα αποτύχει στις εξετάσεις αλλά θα αποκτήσει κάποιο επίπεδο πιστοποίησης.
  5. Γρήγορα Αποτελέσματα, οι εξεταζόμενοι γνωρίζουν τα αποτελέσματα σε 2 εβδομάδες και σε 3 εβδομάδες παραλαμβάνουν το πτυχίο

Πότε μπορώ να δώσω εξετάσεις;

Μπείτε στην σελίδα του SIELE και δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες εξέτασης.