Το παρόν online βιβλίο αποσκοπεί στην εξοικείωση του μαθητή με τα ρήματα και κάποιο βασικό λεξιλόγιο της Ισπανικής Γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται εις την επεξήγηση των τύπων και των εξαιρέσεων, καθώς και στις ομοιότητες της με την Ελληνική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα ομαλά και ανώμαλα ρήματα, ανά κατηγορία, και επεξηγούνται οι εξαιρέσεις, επί τη βάσει της ευφωνίας. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται κάποιες βασικές λέξεις και, τέλος, παρουσιάζονται 7 κείμενα, μαζί με τις μεταφράσεις τους, προς εξοικείωση του μαθητή με την Ισπανική Γλώσσα. Εν γένει, πρόκειται περί εισαγωγικού συγγράμματος δια όσους επιθυμούν να γνωρίσουν την Ισπανική γλώσσα και να αποφασίσουν εάν θα ήθελαν να εντρυφήσουν περαιτέρω εις αυτήν.

Μπορείτε να δείτε το βιβλίο online εδώ: https://issuu.com/mallios/docs/ispanika.docx

Σπύρος Μάλλιος |  Spyros Mallios
Εκπαιδευτής Δημόσιας Ομιλίας | Public Speaking Trainer
+30 6975722551
https://gr.linkedin.com/in/spmallios
https://facebook.com/MalliosDimiourgikiGrafi
https://twitter.com/spmallios