ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθ. 3483 από 25.2.2016 Ερώτηση του Βουλευτή κυρίου Γιώργου Αμυρά

  1. Ο κλάδος των υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) εντάχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2003, μετά τη μεταφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών των υπηρεσιών του τότε Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, αρμόδιων για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις.
  2. Σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 1 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ν.3566/2007), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 του Ν.4278/2014, στον Κλάδο υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων διορίζονται απόφοιτοι του τμήματος υπαλλήλων Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (νυν Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης). Απαραίτητο τυπικό προσόν για την εισαγωγή στο τμήμα υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ΕΣΔΔΑ είναι η άριστη γνώση, διαπιστούμενη με εξέταση, της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Οι υπάλληλοι αυτού του κλάδου υπηρετούν στις αρμόδιες για τις οικονομικές σχέσεις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Πρεσβειών και των Γενικών Προξενείων, των οποίων και προΐστανται.
  3. Όσον αφορά την τροποποίηση των κριτηρίων εισαγωγής, αυτή θα εξεταστεί στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης των πραγματικών αναγκών που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων του κλάδου ΟΕΥ, καθώς και των απαιτήσεων του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/9519219.pdf