ΕΡΩΤΗΣΗ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/9457897.pdf

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/9495704.pdf