Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με την Ισπανική γλώσσα στην Ελλάδα (σχετικό άρθρο: Το θέμα της ισπανικής γλώσσας στη Βουλή) o υφυπουργός Παιδείας Ανδρέας Λυκουρέντζος, ανακοίνωσε ότι η Ισπανική γλώσσα θα διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα, παράλληλα με τη Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας, από το σχολικό έτος 2009-2010.

Επίσης συμπλήρωσε ότι, για τη διδασκαλία της Ισπανικής, θα προσληφθούν ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα παρακάτω προσόντα: Πτυχίο Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή πτυχίο τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο προγράμματος σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του πιλοτικού προγράμματος δεν προβλέπεται η σύσταση κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού, παρά μόνο μετά το πέρας τουλάχιστον τριών ετών από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος. Δεδομένου ότι στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς ολοκληρώνεται ο κύκλος της εφαρμογής της πιλοτικής διδασκαλίας και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύστασης κλάδου Ισπανικής Γλώσσας, εφόσον η σύσταση αυτή υπαγορεύεται και οπό τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτές αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.