Ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης, απάντησε στην ερώτηση με θέμα «Επαναφορά διδασκαλίας ισπανικής και ιταλικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ημερήσιο Γυμνάσιο και Α' τάξη Γενικού Λυκείου)», τα ακόλουθα:

«Με δεδομένη την πρόθεση της νέας ηγεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. να ενισχύσει την γλωσσομάθεια στο δημίσιο σχολείο, εξετάζονται όλες οι δυνατότητες περισσότερων επιλογών στους μαθητές, σύμφωνα με τα δεδομένα της παιδαγωγικής επιστήμης και εντός του υπάρχοντος δημοσιονομικού πλαισίου»

Κατεβάστε την απάντηση από εδώ