Λάβε μέρος σε μια έρευνα για την εκμάθηση της Ισπανικής γλώσσας
 
Στα πλαίσια διδακτορικής μελέτης συλλέγουμε κείμενα γραμμένα από Έλληνες που μαθαίνουν ή ξέρουν Ισπανικά. Γράψε μια μικρή έκθεση στα Ισπανικά και κέρδισε ένα λεξικό!