Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας κ. Κουράκης απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 1030/20-3-2015 την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος σχετικά με τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, δήλωσε τα παρακάτω:

Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού και της οργάνωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής για τις ξένες γλώσσες και με γνώμονα το μέγιστο όφελος για τη μελλοντική επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των μαθητών, το Υπουργείο εξετάζει με τη δέουσα προσοχή την εισαγωγή ξένων γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, πάντα μετά από έλεγχο των προϋποθέσεων εισαγωγής και εφαρμογής τους. Ο λεπτομερής σχεδιασμός της μελλοντικής επαναφοράς ή εισαγωγής μιας ξένης γλώσσας οφείλει, εν πάση περιπτώσει, να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σαφείς προδιαγραφές για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της καλύτερης δυνατής ηλικίας έναρξης της εκμάθησης της Β' ξένης γλώσσας, τη μελέτη και εκπόνηση των σχετικών Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και πρόταση για τα κατάλληλα διδακτικά εγχειρίδια, καθώς και τον ορισμό προϋποθέσεων απασχόλησης των αρμόδιων εκπαιδευτικών. Εφόσον πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, κρίνεται απαραίτητο να προηγηθεί πιλοτική εφαρμογή της διδασκαλίας της προτεινόμενης ξένης γλώσσας, για να γίνει η κατάλληλη αποτίμηση της πειραματικής εφαρμογής της και να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα προβλήματα.

Αναφορικά με μια ενδεχόμενη συνεργασία με την Ιταλία για τη δημιουργία προγράμματος εκμάθησης των Ιταλικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας σε όλα τα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και την ταυτόχρονη εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας σε όλα τα δημόσια δημοτικά σχολεία της Νοτίου Ιταλίας και Σικελίας, επισημαίνεται η ανάγκη ύπαρξης του κατάλληλου σχεδιασμού με βάση τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρώμη, κατόπιν ενημέρωσής της από το ιταλικό υπουργείο, γνωστοποίησε ότι το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας περιέλαβε την ελληνική γλώσσα μεταξύ των διδασκομένων ξένων γλωσσών στην ιταλική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, για πρώτη φορά η ελληνική γλώσσα εντάσσεται στο τακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ιταλίας και προβλέπεται η δυνατότητα διδασκαλίας της, εφόσον εκδηλωθεί ανάλογο ενδιαφέρον.

Ολόκληρη η απάντηση εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/9210073.pdf