Το συμπέρασμα των απαντήσεων και στις δύο ερωτήσεις είναι το ίδιο και αφορά έμμεσα και τη διδασκαλία της Ισπανικής ως δεύτερη ξένη γλώσσα:

Στο πλαίσιο ενός νέου ανασχεδιασμού και λόγω των νέων συνθηκών στη χώρα, οι γλώσσες που διδάσκονται ως β ξένη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι η γαλλική και η γερμανική.

Η επαναφορά της ιταλικής ως επιλεγόμενης β' ξένης γλώσσας θα επανεξεταστεί στο προσεχές μέλλον, όταν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, στο πλαίσιο της ευρύτερης οργάνωσης της ασκούμενης πολιτικής για τις ξένες γλώσσες στην εκπαίδευση.

Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 34 θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα διδάσκοντας κατά ανάθεση Ιστορία, βιωματικές δράσεις και ΣΕΠ όπου υπάρχει δυνατότητα στο Γυμνάσιο.

Πηγές:
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=9ceca720-923f-4317-978f-1bc4ebee0cf9
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=bbd009aa-5a27-45a3-8293-8c74f4c6e8ae