Ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, ύστερα από ερώτημα που υπέβαλε για την επαναφορά της Πληροφορικής στις Πανελλαδικές, έλαβε την ακόλουθη εισήγηση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

Α. Η μόνη δυνατότητα που φαίνεται να υπάρχει για να προστεθεί η Πληροφορική στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ως τέταρτο εξεταζόμενο μάθημα είναι να δοθεί στους ενδιαφερόμενους μαθητές η δυνατότητα επιλογής μεταξύ Χημείας και Πληροφορικής, επιλογή που θα οδηγεί σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα επιλογής αυξάνει τον αριθμό των τμημάτων που θα λειτουργούν στα Λύκεια άρα και τον απαιτούμενο αριθμό εκπαιδευτικών.

Β. Στην περίπτωση που αποφασισθεί αυτή η λύση θα μπορούσε να καταργηθεί το μάθημα Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» (2 ώρες την εβδομάδα) που ορίσθηκε κατά την επεξεργασία του σχεδίου του νόμου 4186/201 στη Βουλή ως αντισταθμιστικό μέτρο για τη μη εξέταση της Πληροφορικής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι δύο ώρες να δοθούν για διδασκαλία του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου σε όσους μαθητές το επιθυμούν ή των ισπανικών ή των ιταλικών. Στην περίπτωση αυτή το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Γ' Τάξης Λυκείου θα διαμορφωθεί στις 33 ώρες (από 35) και το 35άωρο θα ισχύει μόνο για τους μαθητές που επιλέγουν τη διδασκαλία του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου ή των ισπανικών ή των ιταλικών.

Πηγή: esos.gr