Οι Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig είναι μικρής κλίμακας διακρατικές συνεργασίες μεταξύ οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων από τρεις τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, για την ανταλλαγή εμπειριών και εκπαιδευτικών μεθόδων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με ενεργό συμμετοχή του προσωπικού και των ενηλίκων εκπαιδευομένων.

Ο τίτλος του συγκεκριμένου διετούς Ευρωπαϊκού προγράμματος GRUNDTVIG είναι «Abriendo puertas – Competencias clave en una sociedad del conocimiento» και υλοποιείται με τη σύμπραξη επτά χωρών.

  1. Ισπανία – Centro de Educacion Permanente CEHEL
  2. Ολλανδία – Studio Lingua Amsterdam BV
  3. Αγγλία – Widening Participation CIC
  4. Ελλάδα – Γ.Γκατζογιάννη-Ι.Στρατίκης ΟΕ
  5. Ιταλία – Instituto dei Sordi di Torino
  6. Λετονία – SIA “Baltic Professional”
  7. Τουρκία – Iskenderum Egitim Arastirma Dernegi

Στις 20-26 Οκτωβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας η διεθνής εναρκτήρια συνάντηση εργασίας και την Ελλάδα εκπροσώπησαν η ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ, ιδιοκτήτρια και καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και, η υπεύθυνη του έργου και καθηγήτρια Ισπανικής Γλώσσας ΙΩΑΝΝΑ ΤΕΓΟΥ.

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας όπου

  • Έγινε ανταλλαγή εμπειριών στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών όπου ο κάθε οργανισμός παρουσίασε τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιεί.
  • Έγινε προγραμματισμός για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων σε κάθε χώρα.

Η υπεύθυνη του έργου Ιωάννα Τέγου τονίζει την σημασία συμμετοχής στο πρόγραμμα “Επιλεγήκαμε ανάμεσα σε 256 αιτήσεις και μέσα στις τελικές 52 είμαστε το μοναδικό έργο στα Ισπανικά. Οι μαθητές των Ισπανικών του ΚΞΓ μέσω του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με όλα τα δόκιμα μέσα και ειδικότερα με τη χρήση τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών όπως δικτυακοί τόποι, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, βίντεο-διάσκεψη. Επιπλέον, θα καλλιεργήσουν γλωσσικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και ικανότητες καθώς θα πραγματοποιήσουν συλλογικές δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με κύρια γλώσσα επικοινωνίας τα Ισπανικά. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των επισκέψεων των εκπαιδευομένων στις συμμετέχουσες χώρες καλύπτονται από την επιχορήγηση του ΙΚΥ. Σίγουρα τέτοιες επαφές ανοίγουν νέους ορίζοντες στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών μέσω του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των λαών της Ευρώπης”.