Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η κατάργηση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) από τα νέα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Δείτε τη νέα Εγκύκλιο για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής) στην Α' Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

Η δεύτερη ξένη γλώσσα (Ιταλική, Ισπανική), έπειτα από τη σύντομη διαδρομή της ως διδακτικό αντικείμενο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια και Λύκεια), περνάει στην εκπαιδευτική ιστορία.

Νέα Εγκύκλιος για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής)