Δείτε στην παρ.7 του Άρθρου 37 - Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π), του Σχεδίου Νόμου για την Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, το οποίο θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη Δευτέρα 12 Αυγούστου, την πρόταση ένταξης του Π.Μ.Σ. Σπουδές στην Εκπαίδευση στoυς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στις επιστήμες της αγωγής: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/Nomosxedio_YPAITH.pdf

Σύμφωνα με την παρ. 3, εδ. δ) του Άρθρου 2 - Διενέργεια του διαγωνισμού, του Νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α/19-5-2010) για την Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs/n3848___arthro_45_kentra_metalykeiakhs_ekpaideyshs_100607.pdf,

3. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται και:

δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.