Στα νέα ωρολόγια προγράμματα σπουδών Γυμνασίου και Α Τάξης Γενικού Λυκείου υπάρχουν «λάθη» που προκαλούν έντονα ερωτηματικά για τους κλάδους ΠΕ34 και ΠΕ40.

Συγκεκριμένα

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα γυμνασίου αν και εμφανίζονται οι διδασκόμενες γλώσσες ιταλικά και ισπανικά (στα διδασκόμενα μαθήματα), δεν εμφανίζονται οι δύο ειδικότητες στο διπλανό κελί του excel στην Α Ανάθεση

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α τάξης Γενικού Λυκείου, ως β” ξένη γλώσσα αναφέρονται μόνο οι γλώσσες ΓΑΛΛΙΚΑ και ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (οπότε αποκλείουν τα ιταλικά και τα ισπανικά)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ