Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) επιθυμεί να εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση κατάργησης των ειδικοτήτων Ιταλικής Φιλολογίας (ΠΕ34) και Ισπανικής Φιλολογίας (ΠΕ40) θέτοντας σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων αυτών και αποκλείοντάς τους από τη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. επιθυμεί, επιπλέον, να εκφράσει τη συμπαράστασή της προς τους συναδέλφους των Ενώσεων Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας αναγνωρίζοντας τη συνολική προσφορά τους στη Δημόσια Εκπαίδευση, επικροτώντας την αναγκαιότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο και υποστηρίζοντας το δικαίωμα όλων των μαθητών/τριών στην πολυγλωσσία.

Συγκεκριμένα η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. θεωρεί πως η απόφαση κατάργησης των ειδικοτήτων Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας:

α) αντιβαίνει στη θεσπισμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση και στήριξη της πολυγλωσσίας και του σεβασμού στην πολυπολιτισμικότητα

β) οδηγεί τα τμήματα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας σε υποβάθμιση στρέφοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους σε ιδιωτικούς φορείς

γ) δεν επιτρέπει σε αξιόλογους και καταξιωμένους εκπαιδευτικούς του δημόσιου τομέα να συνεισφέρουν σε συνεργασία με τους άλλους ξενόγλωσσους κλάδους τόσο στην κάλυψη των άμεσων γλωσσικών αναγκών των μαθητών όσο και σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα

δ) αποκλείει τη δυνατότητα υλοποίησης της διασύνδεσης του σχολείου με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αναφορικά με την Ιταλική & Ισπανική Γλώσσα καθιστώντας την απόκτηση πιστοποίησης της γνώσης σε αυτές τις γλώσσες καθαρά ιδιωτική υπόθεση

Κλείνοντας, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. υπογραμμίζει ότι η κατάργηση ειδικοτήτων όχι μόνο δεν προάγει εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους αλλά υποβαθμίζει το χαρακτήρα της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης στρέφοντας αναπόφευκτα γονείς και μαθητές προς την ιδιωτική ξενόγλωσση εκπαίδευση. Για αυτούς τους λόγους η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. επιζητεί την άρση της κατάργησης ειδικοτήτων. Κρίνεται απαραίτητη η παραμονή των εκπαιδευτικών Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση και η πλήρης αξιοποίησή τους με την κάλυψη των υφιστάμενων και αναμενόμενων μεσοπρόθεσμων εκπαιδευτικών αναγκών. Τέλος κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Tο Δ. Σ. της ΠΕΚΑΔΕ