Δείτε ή κατεβάστε το νέο πίνακα εδώ:

http://www.eey.gov.cy/LinkClick.aspx?fileticket=huDWYDSe4z8%3d&tabid=150&mid=650

Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 14 Μαρτίου διαβάστε εδώ:
http://www.eey.gov.cy/LinkClick.aspx?fileticket=W2ZndxyXWLg%3d&tabid=62&mid=543

Για να εγγραφείτε στον επόμενο Πίνακα Διοριστέων Ισπανικής του Φεβρουαρίου του 2014 κατεβάστε την αίτηση εδώ:
http://www.eey.gov.cy/LinkClick.aspx?fileticket=rzWhx_GxdZc%3d&tabid=87