Με τη δημοσίευση του Σχεδίου Αθηνά, η Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και η Διδακτική της ως Ξένης απορροφάται από την Ειδίκευση Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επιπλέον, τα παλαιά ξενόγλωσσα τμήματα της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Ε.Κ.Π.Α και στο Α.Π.Θ, συγχωνεύονται σε 2 νέα πολυδύναμα τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας στο Ε.Κ.Π.Α και στο Α.Π.Θ.

Με τη νέα της ερώτηση, η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κα Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά, αναδεικνύει το ζήτημα της εισαγωγής της Ισπανικής γλώσσας ως τέταρτης γλώσσας εργασίας στο νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας στο τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επίσης, αναδεικνύει το ζήτημα της δημιουργίας Κατεύθυνσης Ισπανικής Γλώσσας στο υπό ίδρυση πολυδύναμο τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας στο Α.Π.Θ.

Το μεγάλο ερωτηματικό της συγχώνευσης των παλαιών ξενόγλωσσων τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Ε.Κ.Π.Α και στο Α.Π.Θ, είναι εάν η επικείμενη ίδρυση των 2 πολυδύναμων τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας στο Ε.Κ.Π.Α και στο Α.Π.Θ θα συνοδευτεί από την εκπόνηση σύγχρονων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Η ίδρυση τμημάτων με εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο δημιούργησε, στην περίπτωση των τμημάτων της Ιταλικής και της Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, σοβαρό εργασιακό πρόβλημα στους υπάρχοντες απόφοιτους των τμημάτων της Ιταλικής και της Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, μετά και από την κατάργηση της διδασκαλίας της Ιταλικής και της Ισπανικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μέχρι σήμερα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ιδρύονταν τμήματα με εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο, με γνώμονα το διορισμό Μελών Δ.Ε.Π στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς όμως να υπάρχει μακροχρόνιος σχεδιασμός για τη διασύνδεση των προπτυχιακών σπουδών με την περιορισμένη ελληνική αγορά εργασίας.

Ένα άλλο ζήτημα που ταλάνισε χρόνια την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί και η κατάτμηση τμημάτων με συναφές γνωστικό αντικείμενο σε ανεξάρτητα διοικητικά τμήματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάτμηση του τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Ε.Κ.Π.Α σε διακριτά τμήματα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Δείτε ή κατεβάστε την ερώτηση εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/7966506.pdf

Νικόλαος Παππούς