Η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, κατέθεσε ερώτηση για την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου πτυχιακού προγράμματος σπουδών Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π, μέσω της προσθήκης θεματικής ενότητας Παιδαγωγικών Μαθημάτων και Ειδικής Διδακτικής, υποχρεωτικής ή προαιρετικής, δεδομένου ότι μετά το 2014 όσοι απόφοιτοι καθηγητικών σχολών, μεταξύ αυτών και οι απόφοιτοι του πτυχιακού προγράμματος σπουδών Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π, θελήσουν να συμμετάσχουν στον Α.Σ.Ε.Π Εκπαιδευτικών, είτε το πρόγραμμα σπουδών τους θα πρέπει να τους διασφαλίζει την απαιτούμενη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, είτε θα πρέπει να προσκομίσουν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, έπειτα από παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων σπουδών εξαμηνιαίας διάρκειας.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του τέως Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ κου Βασίλειου Κουλαϊδή, το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δέον όπως δομηθεί και συγκροτηθεί από 8-10 εξαμηνιαία μαθήματα, τα οποία θα αναπτύσσονται από το πέμπτο έως και το τελευταίο εξάμηνο σπουδών.

Επίσης, τίθεται συμπληρωματικό ερώτημα για την ισχύ της παιδαγωγικής και της διδακτικής επάρκειας των προγραμμάτων σπουδών του τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α, καθώς και της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου, δεδομένου ότι όλα τα προγράμματα σπουδών, μετά το πρώτο έτος λειτουργίας τους, πρέπει να αξιολογούνται κάθε τέσσερα έτη, για να διαπιστώνεται αν τα προγράμματα σπουδών εξασφαλίζουν την παιδαγωγική και τη διδακτική επάρκεια που διατείνεται ότι παρέχουν στους αποφοίτους τους.

Τέλος, τίθεται σχετικό ερώτημα ως προς την αναγκαία εξωτερική αξιολόγηση του πτυχιακού προγράμματος σπουδών Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π, του τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α, καθώς και της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου, από την Ανώτατη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Δείτε ή κατεβάστε την ερώτηση εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/7908672.pdf

Ο Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π είχε καταθέσει στις 28 Οκτωβρίου του 2008 Υπόμνημα στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π, το οποίο και επανακαταθέτει σήμερα, η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κα Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά, μέσω σχετικής αναφοράς, στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για να λάβουν γνώση οι αρμόδιοι φορείς.

Δείτε ή κατεβάστε την αναφορά εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/7912350.pdf