Νέα ερώτηση κατέθεσε η κα Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά, βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά με το μέλλον της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Από τις μέχρι τώρα απαντήσεις του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α κου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, καθώς και του αρμόδιου Υφυπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α για τα ζητήματα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κου Θεόδωρου Π. Παπαθεοδώρου, αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν υφίσταται μακροπρόθεσμος εκπαιδευτικός σχεδιασμός για την προώθηση της διδασκαλίας και της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Η προ κρίσης προεκλογική εξαγγελία για τη Γλωσσομάθεια και την Πολυγλωσσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ, η οποία στηρίχθηκε στην ένταξη και την προώθηση της διδασκαλίας και της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση, υπήρξε ένα φιλόδοξο σχέδιο που όμως παρέμεινε ανεφάρμοστο.

Εφόσον το ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ – Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α αδυνατεί για κάθε σχολικό έτος να διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων που λαμβάνει από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο διορισμό, στην πρόσληψη των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, καθώς και των ωρομισθίων καθηγητών Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής, τότε για να προωθηθεί και η δεύτερη ξένη γλώσσα (Ιταλική, Ισπανική) στη Δημόσια Εκπαίδευση, αλλά και να εφαρμοστεί η κυβερνητική εξαγγελία για τη Γλωσσομάθεια και την Πολυγλωσσία, με γνώμονα την υφιστάμενη δημοσιονομική προσαρμογή, θα μπορούσαν να γίνουν τα εξής:

1) H θα πρέπει να καταργηθεί η οργανική θέση, δηλαδή η μονιμότητα για το εκπαιδευτικό προσωπικό της δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και γενικότερα των επιλεγόμενων μαθημάτων, ώστε το Υπουργείο Παιδείας να προωθεί ισότιμα όλες τις επιλεγόμενες ξένες γλώσσες και τα επιλεγόμενα μαθήματα, ανάλογα με την υφιστάμενη ζήτηση κάθε σχολική χρονιά, χωρίς να δεσμεύεται το Υπουργείο Παιδείας από το υπεράριθμο διορισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει μέχρι τώρα προβλεφθεί π.χ. για τη δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλική, Γερμανική).

2) Η θα πρέπει να καταργηθούν τα υφιστάμενα διακριτά επιστημονικά πεδία π.χ. της Γαλλικής, της Ιταλικής και της Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και να αντικατασταθούν, μέσω αναδιάρθρωσης – συγχώνευσης, π.χ. από τμήματα Λατινογενών ή Ρωμανικών Σπουδών, ή Σύγχρονων Γλωσσών, ώστε ο μελλοντικός φοιτητής, φοιτήτρια να μπορεί να μαθαίνει 2 ή 3 ξένες γλώσσες, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του, με αποτέλεσμα στο μέλλον το Υπουργείο Παιδείας με το διορισμό, ή την πρόσληψη ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου, να μπορεί να προσφέρει σε κάθε σχολική μονάδα π.χ. τη Γαλλική, την Ιταλική και την Ισπανική, χωρίς να χρειάζεται να διορίζει ή να προσλαμβάνει ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, καθώς και ωρομίσθιους 3 εκπαιδευτικούς με διακριτό γνωστικό αντικείμενο σε κάθε σχολική μονάδα.

3) Η να ιδρυθούν πολύγλωσσες σχολικές μονάδες σε κάθε Νομό ανά την επικράτεια και να προσφέρεται αποκλειστικά εκεί η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), ώστε να λειτουργήσει η παράλληλη διδασκαλία και για τις 4 επιλεγόμενες ξένες γλώσσες (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική), χωρίς περιορισμό στην πρόβλεψη του αριθμού των μαθητών για τη δημιουργία τμήματος για την επιλεγόμενη ξένη γλώσσα, με περισσότερες ώρες διδασκαλίας και με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

4) Η εφόσον το Υπουργείο Παιδείας δεν επιθυμεί να προωθήσει τη διδασκαλία και της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση για πολιτικούς λόγους, αλλά μόνο τη διδασκαλία της Αγγλικής ως πρώτης – υποχρεωτικής ξένης γλώσσας, καθώς και τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής), τότε το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να επανεξετάσει την ίδρυση των νεοσύστατων κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής, καθώς και τη λειτουργία των τμημάτων που οι απόφοιτοί τους υπάγονται στους κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής.

Σχετικά με το τρίτο ερώτημα ζητήθηκε, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, και η σύμφωνη γνώμη των Πρόεδρων του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας και του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας.

Δείτε ή κατεβάστε την ερώτηση εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/7847102.pdf