Ο Υπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α κος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, μεταξύ άλλων, αναφέρει στην απάντησή του ότι: Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α μέχρι στιγμής δεν μελετά την εισαγωγή της Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας, ως δεύτερης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε ή κατεβάστε την απάντηση εδώ:

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7832739.pdf