Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α κου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, έχει ήδη συσταθεί στο Ε.Α.Π Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία θα επεξεργασθεί τις υποβληθείσες από τις Κοσμητείες προτάσεις, εν προκειμένω τις προτάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π, σχετικά με την ίδρυση νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε στην Ισπανική Γλώσσα είτε σε γνωστικά πεδία συναφή με την ισπανική γλώσσα.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που ενδιαφέρει τους αποφοίτους των τμημάτων Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α, Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π, καθώς και της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης του Ιονίου, διότι αν ιδρυθούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Διδακτικής της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας, ή της Ισπανικής και Ισπανοαμερικάνικης Λογοτεχνίας, ή του Ισπανόφωνου Πολιτισμού, ή της Ιστορίας της Ισπανίας και των Χωρών της Λατινικής Αμερικής, θα μπορούν όλοι οι απόφοιτοι των ανωτέρων τμημάτων, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, να τα παρακολουθήσουν μέσω της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο Ε.Α.Π.

Μέχρι τώρα όσοι απόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή σε διδακτορικό επίπεδο, αναγκάζονται να μεταβούν στην Ισπανία για να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα σπουδών συμβατικών πανεπιστημίων της Ισπανίας, ή να παρακολουθήσουν τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Ισπανίας (UNED).

Θα ήταν χρήσιμο, οι Πανελλήνιοι Σύλλογοι Φοιτητών και Αποφοίτων της Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π κο Χάρη Κοκκώση, δεδομένης της πρόσφατης απάντησής του στο έγγραφο με αρ. ΤΕΚ - 1103/29-10-12 και να μας ενημερώσουν δημόσια μέσω του www.ispania.gr, σχετικά με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί ή πρόκειται να κατατεθούν από την Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π.

Δείτε ή κατεβάστε την απάντηση εδώ:

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7821147.pdf