Για ακόμη μια φορά ο Υφυπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α κος Θεόδωρος Π. Παπαθεoδώρου απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας, εν προκειμένω στο αν προτίθεται η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α να συμπεριλάβει και τους ξενόγλωσσους κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας στο άρθρο 11 του Ν.3848/2010 για την Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση (παλαιό άρθρο 7 του Ν.3467/2006 για την Επιλογή Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ρύθμισης Θεμάτων Διοίκησης της Εκπαίδευσης).

Η ερώτηση που κατατέθηκε δεν αφορούσε την αύξηση ή τη μείωση των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων των κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας, αφού είναι γνωστό ότι Σχολικοί Σύμβουλοι για τους κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας δεν προβλέπονται μέχρι τώρα από το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την Επιλογή Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, η ερώτηση που κατατέθηκε δεν επικεντρωνόταν αποκλειστικά στους Σχολικούς Συμβούλους, αλλά επεκτεινόταν συνολικά στις αναφερόμενες, από το άρθρο 11 του Ν.3848/2010 ( παλαιό άρθρο 7 του Ν.3467/2006), θέσεις Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις οποίες θα μπορούσαν να διεκδικήσουν, οι μελλοντικοί μόνιμοι καθηγητές με οργανική θέση της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας, αν ποτέ θα υπάρξουν και αφού πρώτα θα έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη πολυετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

Η ερώτηση που κατατέθηκε αφορούσε την προσθήκη και των ξενόγλωσσων κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας στο άρθρο 11 του Ν.3848/20010 (παλαιό άρθρο 7 του Ν.3467/2006), γνωρίζοντας τα αρμόδια τμήματα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ότι, ακόμη και αν προστεθούν οι κλάδοι ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας στο άρθρο 11 του Ν.3848/2010 (παλαιό άρθρο 7 του Ν.3467/2006), μόνο π.χ. μετά από 12ετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα επιτρεπόταν η σύσταση θέσεων για τους πρώτους Σχολικούς Συμβούλους Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, δηλαδή στο απώτερο μέλλον και αφού προηγουμένως θα είχε διενεργηθεί γραπτός διαγωνισμός εκπαιδευτικών, ώστε οι νεοσύστατοι κλάδοι ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας να αποκτούσαν επαρκές διορισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό με οργανική θέση.

Δεν θα κόστιζε λοιπόν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α να επικαιροποιήσει, μέσω τροπολογίας, το άρθρο 11 του Ν.3848/2010 (παλαιό άρθρο 7 του Ν.3467/2006) με την προσθήκη και των ξενόγλωσσων κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας, αν το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α σκόπευε να προωθήσει στο μέλλον τη διδασκαλία και της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής).

Δημιουργείται η εντύπωση ότι, οι κλάδοι ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας δεν τελούν υπό αναστολή, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, αλλά υπό κατάργηση, δεδομένου ότι δεν υφίσταται μακροπρόθεσμος εκπαιδευτικός σχεδιασμός και για τη δεύτερη ξένη γλώσσα (Ιταλική, Ισπανική), ούτε για τους ανενεργούς νεοσύστατους κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας.

Δείτε ή κατεβάστε την απάντηση εδώ:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7818974.pdf