Τέσσερις (4) νέες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις κατατέθηκαν στη Βουλή σχετικά με τη μετονομασία του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ σε τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Α.Π.Θ, την εισαγωγή της Ισπανικής ως ισότιμης γλώσσας εργασίας στο ΤΞΓΜΔ του Ιονίου, την προσθήκη των κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας στο νομοθετικό πλαίσιο Επιλογής Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την ίδρυση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στη Διδακτική της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας στο Ε.Κ.Π.Α και στη Διδακτική της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας στο Ε.Α.Π, από τη βουλευτή του Νομού Σερρών των Ανεξάρτητων Ελλήνων και ΣΤ' Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι ερωτήσεις επισυνάπτονται παρακάτω:

Μετονομασία του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ σε τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ

Σχετικά με την εισαγωγή της Ισπανικής Γλώσσας ως ισότιμης γλώσσας εργασίας στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Προσθήκη και των ξενόγλωσσων κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας στο ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την Επιλογή Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ίδρυση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στη Διδακτική της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας στο ΕΚΠΑ και στη Διδακτική της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας στο ΕΑΠ