Θεσσαλονίκη 26 Σεπτεμβρίου του 2012,

Αγαπητοί συνάδελφοι καθηγητές της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας,

Με την παρούσα σας ενημερώνω εκτενώς για:

1) το χρονικό σύστασης των κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας (σελ. 9),

2) το χρονικό εισαγωγής της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (σελ. 10-11),

3) την έλλειψη διορισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού με οργανική θέση για τους κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας (σελ. 12),

4) τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στην εφαρμογή των εγκυκλίων για την παράλληλη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα σχολικά έτη 2008 – 2009, 2009 – 2010 και 2010 – 2011 για τα οποία κατατέθηκε σχετική αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη (σελ. 13-16),

5) την αναστολή της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα σχολικά έτη 2011 – 2012 και 2012 – 2013, η οποία προκάλεσε τη διαμαρτυρία των ξενόγλωσσων τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α, καθώς και την προσφυγή του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας και Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (σελ. 17-20),

6) τη μη δυνατότητα επιλογής της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (σελ. 21-22),

7) την έλλειψη Σχολικών Συμβούλων για τους κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας (σελ. 23),

8) την έλλειψη επιστημονικού προσωπικού στο γνωστικό αντικείμενο της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας στο Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (σελ. 24),

9) την έλλειψη μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στη Διδακτική της Ιταλικής και της Ισπανικής ως Ξένης γλώσσας (σελ. 25-26),

10) την πρόταση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ για τη μετονομασία του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ σε τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ (σελ. 27),

11) την απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου για την εισαγωγή της Ισπανικής γλώσσας, ως ισότιμης γλώσσας εργασίας στο τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (σελ. 28),

12) τις προτάσεις μου για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων (σελ. 29-35),

13) Eπίλογος (σελ. 36).

Η επιστολή άρχισε να αποστέλλεται σε όλους τους έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές, εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χρυσής Αυγής.

Ελπίζω οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου να αναδείξουν εκ νέου τα ανεπίλυτα μέχρι τώρα ζητήματα των κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής.

Η παρούσα επιστολή αποτελεί και την τελευταία προσωπική μου επιστολή προς τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Εφεξής ο υπό σύσταση νέος Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Π.Ε. με τη συμβολή όλων μας και σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας, ελπίζω να κατορθώσουν αυτό που φαντάζει εξωπραγματικό, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας.

Φιλικά,
Νικόλαος Παππούς, Καθηγητής Ισπανικής Γλώσσας
Επίτιμο Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας

26 - 09 - 2012 Eπιστολή προς τους έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές για τη δεύτερη ξένη γλώσσα (Ιταλική, Ισπανική) στη Δημόσια Εκπαίδευση