Δείτε στο παρακάτο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας τα βοηθήματα της Ισπανικής Γλώσσας που εγκρίνονται για το Γυμνάσιο:

ispanika_gumnasiou.pdf

Πηγή: minedu.gov.gr