Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε στατιστική ανάλυση που περιλαμβάνει ποσοστά επιτυχίας σε όλα τα επίπεδα καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία του έτους 2011

Πηγές: Instituto Cervantes, xenesglosses.eu