Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Κατατακτήριες

Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

Υποβολή αιτήσεων από 1 έως 15 Νοεμβρίου

(Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή 11:00 έως 14:00)
Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου.

- Αίτηση κατατακτηρίων εξετάσεων

(Α’ εξάμηνο)

(Γ’ εξάμηνο).