Ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας της Κύπρου οι πίνακες διοριστέων (Κυπρίων και Ελλαδιτών). Στους πίνακες και καταλόγους αυτούς περιελήφθησαν και όσοι υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 31.12.2011 και η αίτησή τους έχει εγκριθεί.

Κατεβάστε από εδώ τον πίνακα διοριστέων καθηγητών ισπανικής:

NΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (pdf)

Ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες και καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 14 Μαρτίου, 2012.

Οι ενστάσεις να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy