Το νέο Δ.Σ. του ΠΑΣΠΙΦ -

Κατόπιν των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν χώρα στην Αθήνα στις 22/01/2012 προέκυψε νέα σύνθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το νέο Προεδρείο του ΠΑΣΠΙΦ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χριστόφορος Σουμίλας

Αντιπρόεδρος: Κατερίνα – Χριστίνα Σπυροπούλου

Γραμματέας: Στέλλα Λιάκου

Ταμίας: Κατερίνα Παπανικολάου

Μέλος: Μόνικα Παπαηλία

Αναπλ. μέλη: Αρέθα Ζυγούρη

Νάντια Γιώτη

Διαχειρίστρια της ιστοσελίδας: Μαρία Διαμαντοπούλου

Όσα μέλη επιθυμούν να ασχοληθούν ενεργά με το site του ΠΑΣΠΙΦ παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο e-mail του συλλόγου.