Στην ιδιαιτερότητα παράδοσης και παραλαβής του διδακτικού υλικού από τους εκδοτικούς οίκους της Ισπανίας στους προμηθευτές απέδωσε την ευθύνη που μέχρι σήμερα οι φοιτητές του τμήματος ισπανικής Φιλολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου δεν παρέλαβαν όλα τα συγγράμματα παρότι τα έχουν πληρώσει μέσω των διδάκτρων, ο Αν. υπουργός παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, απαντώντας σε αναφορά του βουλευτή Μ. Μπεκίρη.

«Λόγω αυτής της καθυστέρησης και προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία , απεστάλη μικρός αριθμός αντιγράφων τόμων, ο οποίος αντικαταστάθηκε άμεσα με την παραλαβή του πρωτοτύπου» τόνισε ο Αν. υπουργός και πρόσθεσε: μέχρι σήμερα δεν έχει αποσταλεί στους φοιτητές δύο τόμοι.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: