Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Ποπετσίδης Γιώργος, πρόεδρος ΔΣ
Μακεδονίας 6, Μοσχάτο 18345
Τηλ: 693 2770277 – Fax: 210 9576978
e-mail Συλλόγου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αθήνα, 14/07/2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την με αριθμ. πρωτ. 71103/Γ2/24-06-2011 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «ρυθμίστηκε» σε νέα βάση το σύστημα διδασκαλίας της β΄ ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια όλης της χώρας. Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μαθήματος Ιταλικής σε μαθητές Γυμνασίου αποτελεί πλέον η ύπαρξη οργανικής θέσης καθηγητή στο οικείο σχολείο.

Από τα υπάρχοντα επίσημα στατιστικά δεδομένα προκύπτει πως η ειδικότητα των Καθηγητών Ιταλικής (ΠΕ34) δεν έχει επαρκείς (αντίστοιχες προς τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες) οργανικές τοποθετήσεις, και τούτο με αποκλειστική υπαιτιότητα του Υπουργείου. Ειδικότερα σήμερα υπάρχουν μόλις τριάντα δύο (32) μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας, εκ των οποίων, μάλιστα, δεν κατέχουν οργανική θέση άπαντες!

Αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής είναι συνεπώς ότι όλοι οι μαθητές και ιδίως όσοι είχαν διδαχθεί τα Ιταλικά στην Α΄ και Β΄ Τάξη του Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2011-2012 δεν θα έχουν ουσιαστικά το δικαίωμα να συνεχίσουν να διδάσκονται τη γλώσσα επιλογής τους και ότι ουσιαστικά και τυπικά ο κλάδος των καθηγητών Ιταλικής καταργείται de facto εξαιτίας της ως άνω ΥΑ που προβλέπει το κριτήριο της ύπαρξης οργανικής θέσης εκπαιδευτικού.

Η πράξη του Υπουργείου είναι παράνομη και αντισυνταγματική. Ερείδεται σε αντισυνταγματική διάταξη νόμου, εξεδόθη καθ’ υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης και παραβιάζει σωρεία συνταγματικών διατάξεων, θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, κανόνων και αρχών του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, κανόνων και αρχών με υπερνομοθετική ισχύ και γενικών αρχών διοικητικού δικαίου, και ιδίως το δικαίωμα στην επαγγελματική ελευθερία, στην ελεύθερη και ακώλυτη ανάπτυξη της προσωπικότητας, την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης ομοειδών περιπτώσεων, την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, την αρχή της αξιοκρατίας, την αρχή της ίσης πρόσβασης στις δημόσιες θέσεις, το δικαίωμα στην δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, την αρχή της αναλογικότητας και το δικαίωμα στην εργασία.

Σημειώνουμε ότι η ιταλική γλώσσα διδάχθηκε σε περίπου 30.000 μαθητές σε όλη τη χώρα σε περισσότερα από 600 σχολεία ανά την ελληνική επικράτεια, ενώ αν εφαρμοσθεί η ως άνω ρύθμιση θα είναι δυνατόν να διδαχθούν τα ιταλικά μόλις σε λιγοστά σχολεία σε όλη τη χώρα ή σε κάθε περίπτωση έστω σε τριάντα δύο (32) σχολεία όλης της χώρας σε λίγες μόνο δεκάδες μαθητών.

Σε περίπτωση, μάλιστα, που δεν υπάρχει αντίστοιχος εκπαιδευτικός με οργανική θέση η ΥΑ προβλέπει είτε ότι ο μαθητής θα απαλλαγεί και δεν θα διδαχθεί καθόλου την ξένη γλώσσα που είχε δηλώσει είτε θα υποχρεωθεί να μεταγραφεί σε όμορο γυμνάσιο. Αμφότερες οι εναλλακτικές αυτές συνιστούν κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής προφανώς αντιπαιδαγωγικές «λύσεις».

Η «απαλλαγή» και η μη διδασκαλία της ιταλικής στρέφει αυτόματα τους μαθητές στους ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης. Αν δε κάποιος εμμείνει και θελήσει να συνεχίσει να διδάσκεται την ιταλική θεωρητικά «δωρεάν», τότε στα πλαίσια εφαρμογής της ΥΑ, θα πρέπει να «μεταναστεύσει» κυριολεκτικά σε άλλο Νομό πράγμα αδιανόητο και πρακτικά αδύνατο για τον εν γένει προγραμματισμό και οικονομικό προϋπολογισμό όλων των οικογενειών (βίαια αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, έξοδα μεταφοράς, αλλαγή καθημερινού οικογενειακού προγράμματος κλπ.).

Για τους λόγους αυτούς εκατοντάδες μαθητές δια των γονέων τους, δεκάδες σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και εκατοντάδες καθηγητές ιταλικής προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της ως άνω τυπικά και ουσιαστικά απαράδεκτης ΥΑ, η οποία πλήττει κατάφωρα το δικαίωμα στη δημόσια δωρεάν παιδεία, , καταργεί το δικαίωμα χιλιάδων καθηγητών στην εργασία και προσθέτει μια ακόμα οικονομική επιβάρυνση στις πλάτες χιλιάδων οικογενειών αιφνιδιάζοντας υπέρμετρα άπαντες τους ενδιαφερόμενους στις σημερινές δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Γιώργος Ποπετσίδης Βαγγέλης Κατσιφός

Πηγή: inital.gr