Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με το ΠΔ 407/80 για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012.

Καταληκτική ημερομηνία: 20-07-2011

Πληροφορίες: τηλ. 26610 87222, 26610 87223, 26610 87224, 26610 87249

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

ΙΟΝΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Πηγή: www.paspif.gr