Από την καθηγήτρια Αρέθα Ζυγούρη, εκ μέρους του ΠΑΣΠΙΦ

Τα θέματα στο παρακάτω link:

Θέματα Ειδικού Μαθήματος Ισπανική Γλώσσα

Κάντε κλικ στο παρακάτω link για να δείτε τις απαντήσεις:

Απαντήσεις-θεμάτων-Ειδικού-Μαθήματος-Ισπανικής-Γλώσσας – 2011

Πηγή: paspif.gr