Στις 16 Ιουνίου το απόγευμα διαγωνίστηκαν γραπτώς οι υποψήφιοι στο Ειδικό Μάθημα της Ισπανικής Γλώσσας.

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έδωσε στη δημοσιότητα αργότερα τα Θέματα του Ειδικού Μαθήματος για την Ισπανική Γλώσσα.

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων για την Ισπανική Γλώσσα 2011

Πηγή: paspif.gr