Σήμερα 7 Ιουνίου του 2011 στάλθηκε η παρακάτω επιστολή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων ανεξαιρέτως των ελλήνων βουλευτών και ευρωβουλευτών με σκοπό να ενημερωθούν για την παρούσα κατάσταση που διαμορφώνεται στη δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση και να συμβάλλουν τα μέγιστα προς την κατεύθυνση της ανάκλησης της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που ουσιαστικά καταργεί τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου 2011

Θέμα: Kατάργηση της διδασκαλίας των νέων ξένων γλωσσών επιλογής (Ιταλικής, Ισπανικής) στη δημόσια εκπαίδευση.

Το σχολικό έτος 2008 - 2009 συστήθηκε τυπικά ο κλάδος ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας, το σχολικό έτος 2009 - 2010 συστήθηκε τυπικά ο κλάδος ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας . Το σχολικό έτος 2011 -2012 επιχειρείται συνειδητά από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας η ουσιαστική κατάργηση των νεοσύστατων κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας με την κατάργηση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) από τη δημόσια εκπαίδευση.

Από το σχολικό έτος 2008 - 2009 μέχρι και το σχολικό έτος 2010 - 2011 βάσει των εγκυκλίων για τη δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική), αν 12 μαθητές της Α’ Γυμνασίου είχαν επιλέξει στις σχολικές μονάδες των αστικών κέντρων και 8 μαθητές στις σχολικές μονάδες των απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών τη δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική), το Υπουργείο Παιδείας όφειλε να αποστείλει έγκαιρα τον καθηγητή/τρια Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής με την έναρξη του σχολικού έτους στη σχολική μονάδα για όλα τα νέα σχηματισμένα τμήματα των Γαλλικών, των Γερμανικών, των Ιταλικών και των Ισπανικών.

Περιττό να αναφερθώ ως προς την ευαισθητοποίηση του Υπουργείου Παιδείας στην άμεση αποστολή κυρίως των ωρομισθίων και των αναπληρωτών καθηγητών της Ιταλικής και της Ισπανικής στις σχολικές μονάδες αυτά τα τρία σχολικά έτη (2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011), δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μόνιμοι καθηγητές με οργανική θέση της Ιταλικής και της Ισπανικής στη συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων ανά την επικράτεια.

Έτσι, είθισται οι μαθητές που επιλέγουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα (Ιταλική, Ισπανική), είτε να αναμένουν στο προαύλιο τον αναπληρωτή και τον ωρομίσθιο καθηγητή της Ιταλικής και της Ισπανικής, είτε να τοποθετούνται στα τμήματα των Γαλλικών και των Γερμανικών. Όμως βάσει των πρότερων εγκυκλίων για τη δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική) σε μια σχολική μονάδα θα μπορούσε να καταστεί εφικτή η διδασκαλία και των τεσσάρων ξένων γλωσσών (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), μέσω της εφαρμογής της παράλληλης διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής).

Στην τροποποιημένη Υπουργική Απόφαση, η οποία θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2011 -2012, οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού μπορούν να επιλέξουν στην Α’ Γυμνασίου τυπικά μεταξύ της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), αλλά ουσιαστικά θα ικανοποιείται μόνο η επιλογή μίας δεύτερης ξένης γλώσσας εκ των τεσσάρων (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής) σε κάθε σχολική μονάδα, με την προϋπόθεση ότι θα υφίσταται μόνιμος εκπαιδευτικός με οργανική θέση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής) σε κάθε σχολική μονάδα και η συγκεκριμένη δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική) θα επιλέγεται από την πλειοψηφία των μαθητών στη σχολική μονάδα.

Συνεπώς, ο σκοπός της νέας Υπουργικής Απόφασης είναι να διαχωρίσει τα Γυμνάσια σε Γαλλόφωνα και σε Γερμανόφωνα, δεδομένου ότι υπάρχει πληθώρα μόνιμων καθηγητών Γαλλικής (3.625 μόνιμοι καθηγητές) και Γερμανικής (1.745 μόνιμοι καθηγητές) με οργανικές θέσεις ανά την επικράτεια και μόνο 32 μόνιμοι καθηγητές του κλάδου ΠΕ 34 Ιταλικής, ενώ ο κλάδος ΠΕ 40 Ισπανικής δεν διαθέτει ούτε ένα μόνιμο εκπαιδευτικό. H νέα προϋπόθεση για την ύπαρξη της οργανικής θέσης εφευρέθηκε για να καταστήσει ανενεργή την επιλογή των νέων ξένων γλωσσών επιλογής (Ιταλικής, Ισπανικής), καταργώντας ουσιαστικά την παράλληλη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής) σε κάθε σχολική μονάδα, ακόμη και αν η πλειοψηφία των μαθητών σε κάθε Γυμνάσιο επιλέξει τη δεύτερη ξένη γλώσσα (Ιταλική, Ισπανική). Μόλις λοιπόν η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας διαπιστώνει ότι αρχίζει να γίνεται γνωστή στους μαθητές και στους γονείς η δυνατότητα επιλογής των νέων ξένων γλωσσών (Ιταλικής, Ισπανικής) και αρχίζει να υπάρχει αυξημένη ζήτηση, αποφασίζει μέσω νομοθετικών τεχνασμάτων να τις καταστήσει ανενεργές επιλογές, για να μην είναι αναγκασμένη να προσλάβει το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για τους νεοσύστατους κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής.

Από το σχολικό έτος 2004 - 2005 το Υπουργείο Παιδείας εισήγαγε τη δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλική, Γερμανική) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά τη δεύτερη ξένη γλώσσα (Ιταλική, Ισπανική) λησμόνησε να την εντάξει στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού). Μέχρι τώρα έχει εφαρμοστεί ένα κακέκτυπο Πολυγλωσσίας τριών ταχυτήτων. Η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται υποχρεωτικά σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης από την Α΄Δημοτικού, η δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλική, Γερμανική) από την Ε’ Δημοτικού και από το σχολικό έτος 2008 - 2009 η δεύτερη ξένη γλώσσα (Ιταλική) και από το σχολικό έτος 2009 - 2010 η δεύτερη ξένη γλώσσα (Ισπανική) διδάσκονται από την Α’ Γυμνασίου.

Με ποιο τρόπο λοιπόν θα επιτευχθεί η σύνδεση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με τη διδασκαλία όλων των ξένων γλωσσών παλαιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ) και νέων (Ιταλικής, Ισπανικής) στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όταν επιχειρείται έντεχνα και συντονισμένα η κατάργηση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συνεχίζεται να υφίσταται ο αποκλεισμός της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) από το ωρολόγιo πρόγραμμα των Δημοτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης;

Το Υπουργείο Παιδείας από το 1998 έχει ιδρύσει 3 διαφορετικά πανεπιστημιακά τμήματα στο γνωστικό αντικείμενο της Ισπανικής Γλώσσας, δηλαδή το τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Ε.Κ.Π.Α, την Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης στο τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός στο Ε.Α.Π με σκοπό να παράγει απόφοιτους - άνεργους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής;

Σκοπεύει το Υπουργείο Παιδείας να προωθήσει τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σκοπεύει δηλαδή να διορίσει στον προσεχή Διαγωνισμό Εκπαιδευτικών ένα εύλογο αριθμό μόνιμων καθηγητών Ιταλικής και Ισπανικής, ώστε να διασφαλιστεί βάσει της νέας προϋπόθεσης της οργανικής θέσης που θέτει η νέα Υπουργική Απόφαση και η προώθηση της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής), ή το εγχείρημα της Πολυγλωσσίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ενισχύει επιλεκτικά την προώθηση της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής), λόγω του υφιστάμενου υπεράριθμου μόνιμου προσωπικού των παλαιών κλάδων ΠΕ 05 Γαλλικής και ΠΕ 07 Γερμανικής;

Για να γίνει πράξη το σύνθημα ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ θα πρέπει να υπάρχει διαχρονικός στρατηγικός σχεδιασμός για τα θέματα της Παιδείας, διάθεση για διάλογο και εντιμότητα. Η Πολυγλωσσία αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποσπασματικές πολιτικές της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για τον καινοτόμο θεσμό της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική) υπονομεύουν το εγχείρημα της Πολυγλωσσίας, το οποίο επιχειρείται από το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001 και έχει στεφθεί με επιτυχία στα περισσότερα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι οι μαθητές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καταφεύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση για να μάθουν ξένες γλώσσες.

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Παππούς, Άνεργος Εκπαιδευτικός του Υπαρκτού Κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής, Eπίτιμο Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας