ΘΕΜΑ: Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων να μεριμνήσουν, ώστε οι μαθητές που φοιτούν στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2010-2011 να δηλώσουν τη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν μεταξύ της Γαλλικής ή της Γερμανικής ή της Ιταλικής ή της Ισπανικής

και μετά τη συγκέντρωση των ενυπόγραφων σημειωμάτων των γονέων - κηδεμόνων των μαθητών όπου θα αναγράφεται η προτίμησή τους σχετικά με τη δεύτερη ξένη γλώσσα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 62780/Γ2/02-06-2011 Υπουργική Απόφαση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ

http://www.inital.gr/Τα-Ιταλικά-στην-Εκπαίδευση/5163-Η-ΔΗΛΩΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΗΣ-ΞΕΝΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΣΤ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

http://www.inital.gr/Τα-Ιταλικά-στην-Εκπαίδευση/5128-ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΤΩΝ-ΞΕΝΩΝ-ΓΛΩΣΣΩΝ-ΣΤΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

http://www.inital.gr/Τα-Ιταλικά-στην-Εκπαίδευση/5159-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΙ-ΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΥ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ-ΙΤΑΛΙΚΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ-ΚΑΙ-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΑΔΙΚΗ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΓΙΑ-ΤΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΤΩΝ-ΞΕΝΩΝ-ΓΛΩΣΣΩΝ-ΣΤΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ Α ΚΑΙ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΑΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΓΛΩΣΣΑ