Η ΔΗΛΩΣΗ της 2Ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι σημερινοί μαθητές της ΣΤ Δημοτικού που θα εγγραφούν στην Α Γυμνασίου εάν δεν προσκομίσουν το Δελτίο Υγείας δεν μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Γυμναστική) και θα επιβαρύνονται με απουσίες.

Τα Δημοτικά Σχολεία μαζί με το απολυτήριο και τη δήλωση για την ξένη γλώσσα, να δώσουν στους κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ΄ το υπόδειγμα του Ατομικού Δελτίου Υγείας. Τα Ατομικά Δελτία Υγείας θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον οικογενειακό τους γιατρό ή από γιατρό του ΙΚΑ ή από γιατρό νοσοκομείου και θα προσκομισθούν τον Σεπτέμβριο στο Γυμνάσιο που θα φοιτήσουν οι μαθητές.

Ξένη Γλώσσα

Με βάσει την Υ.Α. 105954/Γ2/3-9-2009/Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και την εγκύκλιο Γ2/39762/12-4-2010/ Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. , προβλέπεται η διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου. Επομένως οι μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού θα πρέπει να επιλέξουν μία γλώσσα να διδαχθούν μεταξύ των: Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών, Ισπανικών. Η επιλογή θα γίνει με ενυπόγραφες δηλώσεις των κηδεμόνων των μαθητών , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Πηγή: esos.gr

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 2Ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σχετικό

http://www.inital.gr/Τα-Ιταλικά-στην-Εκπαίδευση/5128-ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΤΩΝ-ΞΕΝΩΝ-ΓΛΩΣΣΩΝ-ΣΤΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ