Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011 ώρα 18.00

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου ( Άρθρο 130 παρ. 4 Καν. Βουλής)

3.- Η με αριθμό 722/17-3-2011 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Αστέριου Ροντούλη προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με τις ελλείψεις σε καθηγητές Ιταλικών και Ισπανικών στα Γυμνάσια της Χώρας.

Άρθρο 130 παρ. 4 Καν.Βουλής. Eπίκαιρες ερωτήσεις που δεν επελέγησαν να συζητηθούν στη συνεδρίαση της Πέμπτης ή της Παρασκευής συζητούνται στη συνεδρίαση της αμέσως επόμενης Δευτέρας. H σειρά συζήτησης των ερωτήσεων αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων και αν αυτή δεν συνεδριάσει, από τον Πρόεδρο της Bουλής και τους Προέδρους των Kοινοβουλευτικών Oμάδων ή τους αναπληρωτές τους. Kατά τη διαδικασία αυτή μόνο μία επίκαιρη ερώτηση ενός Bουλευτή μπορεί να συζητηθεί. Aν κληρωθούν περισσότερες ερωτήσεις ο Bουλευτής καλείται να επιλέξει. Aν δεν πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων για οποιονδήποτε λόγο ή ο Bουλευτής δεν επιλέξει, οι ερωτήσεις της παραγράφου αυτής συζητούνται με τη σειρά κατάθεσής τους, μία για κάθε Bουλευτή. Oι ερωτήσεις αυτές αναπτύσσονται εναλλάξ με τη σειρά που προβλέπει το άρθρο 19 παρ. 1.

Περισσότερα: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Deltio-Epikairon-Erotiseon