Στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 τα μέλη του – σχεδόν ομόφωνα – πήραν μια σειρά από σημαντικές αποφάσεις που ανοίγουν το δρόμο για τη συσπείρωση ΟΛΩΝ των καθητητών της ισπανικής γλώσσας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε ένα σύλλογο και την ενιαία εκπροσώπησή τους από αυτόν. Έτσι, αποφασίστηκε η μετονομασία του ΠΑΣΠΙΦ σε Πανελλήνιο Σύλλογο Καθητητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και τροποιήθηκε το άρθρο του καταστατικού που αφορά στα μέλη προκειμένου όλοι οι συνάδελφοι που ανήκουν στον κλάδο μας – χωρίς κανενός είδους διακρίσεις – να μπορούν να εγγραφούν σαν τακτικά μέλη στον ΠΑΣΥΚΑΪΓ.

Αναφορικά με τα δόκιμα μέλη, αποφασίστηκε ότι αυτή την ιδιότητα μπορούν να την έχουν οι φοιτητές όλων των τμημάτων της ημεδαπής που μετά την αποφοίτησή τους έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ της ισπανικής γλώσσας.

Τροποποιήθηκαν επίσης άλλα 3 άρθρα που επιτρέπουν να είναι πιο λειτουργικός ο Σύλλογός και οι συνάδελφοι που κατοικούν μακριά από την Αθήνα να συμμετέχουν πιο ενεργά στις συλλογικές διαδικασίες, π.χ., καθιερώθηκε η ταχυδρομική ψήφος για την ανάδειξη του ΔΣ.

Η μετεξέλιξη του ΠΑΣΠΙΦ είναι γεγονός! Τα μέλη του θεωρούν ότι αυτές οι αλλαγές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών και στην ανάγκη για τη δημιουργία ενός ενιαίου και ισχυρού συλλόγου του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των καθητητών της Ισπανικής Γλώσσας.

Στο χέρι όλων εναπόκειται πλέον να υπάρχει ένας δυνατός και αποτελεσματικός Σύλλογος.