Από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2010-11 προσλαμβάνονται 162 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ12.04, ΠΕ14.04, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.18, ΠΕ18.23, ΠΕ18.24, ΠΕ18.36, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01.25 και ΤΕ16 για τα σχολεία Γενικής Παιδείας, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τα Μουσικά σχολεία.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από Δευτέρα 14 μέχρι και Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011.

Μόνο μία ΠΕ40 στην Β-Α Λάρισας

1 ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ 0 8 Β-Α΄ Λάρισας – Μειωμένου Ωραρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες: minedu.gov.gr