Τη σχολική χρονιά 2009-10, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην εφαρµογή της διδασκαλίας της ισπανικής γλώσσας, ως δεύτερης ξένης γλώσσας επιλογής, στα γυµνάσια και τα λύκεια της χώρας, ενώ προσφάτως αποφασίστηκε η ισπανική να διδάσκεται και στα ΕΠΑΛ. Μία χρονιά νωρίτερα (2008-2009) είχε συµβεί το ίδιο και για την ιταλική γλώσσα.

Λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική εγκύκλιο για επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας, 23 µαθητές της Α’ Τάξης του γυµνασίου µας (για τη δηµιουργία τµηµάτων, ο ελάχιστος αριθµός µαθητών που απαιτείται είναι 12) στο πλαίσιο της παράλληλης διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας, επέλεξαν ελεύθερα να διδαχθούν (µεταξύ της γαλλικής, της γερµανικής, της ιταλικής ή της ισπανικής) την ισπανική και άλλοι τόσοι µαθητές την ιταλική. ∆υστυχώς στο γυµνάσιο των παιδιών µας, όπως και στις περισσότερες σχολικές µονάδες ανά την επικράτεια (όπως µαθαίνουµε), οι µαθητές που επέλεξαν να διδαχθούν ως δεύτερη ξένη γλώσσα την ισπανική και την ιταλική περιµένουν να εµφανιστεί ο καθηγητής τους στο σχολείο, κατά συνέπεια και στην τάξη τους.

Σηµειώνουµε εδώ ότι τα τµήµατα γερµανικών και γαλλικών που δηµιουργήθηκαν για την Α’ Τάξη του γυµνασίου έχουν περίπου ίσο αριθµό µαθητών µε αυτούς που δήλωσαν γλώσσα προτίµησης τα ισπανικά και τα ιταλικά, γεγονός που επιβεβαιώνει τη ζήτηση αυτών των δύο γλωσσών και την ανάγκη διδασκαλίας τους.

Aν δεν έρθουν οι καθηγητές των ιταλικών και ισπανικών, οι µαθητές του σχολείου µας θα αναγκαστούν να διδαχθούν µια δεύτερη ξένη γλώσσα την οποία στην πραγµατικότητα δεν επιθυµούν να µάθουν και θα ακυρωθούν τα αναφαίρετα δικαιώµατά τους στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας προτίµησής τους.

Η λύση που πιθανόν να επιλεγεί (όσον αφορά τα παιδιά στο προαύλιο) για την κάλυψη της απουσίας εκπαιδευτικού ισπανικών και ιταλικών, µε την πιθανή ένταξη των παιδιών µας στα υπάρχοντα τµήµατα γερµανικών ή γαλλικών (και όχι δηµιουργία νέων τµηµάτων για αρχάριους), θα τους προκαλέσει µία σειρά µαθησιακών αλλά και παιδαγωγικών προβληµάτων αφού δεν είναι δυνατόν να µπουν οι µαθητές σε ένα τµήµα και να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα µιας ξένης γλώσσας η οποία διδάσκεται εδώ και µήνες.

Πιθανόν αρκετοί γονείς, σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, θα αναγκαστούν να οδηγηθούν στα ιδιαίτερα - φροντιστήρια για να καλύψουν τις χαµένες διδακτικές ώρες.

Πηγή: tanea.gr